martes, 24 de noviembre de 2015

"Flipped classroom"

La "flipped classroom" és una forma d'aprenentatge en el que els estudiants aprenen nous continguts amb la visualització de vídeos de contingut educatiu els quals normalment es realitzen a casa, per a desprès realitzar deures i comentar-ho a classe i resoldrel's amb l'ajuda del professor.

Pot ser un mètode molt positiu, ja que dòna autonomia al nen, veu com el professor li dona un vot de confiança i es sent responsable. Per altra banda, fomenta el desenvolupament de més tipus d'intel.ligència, és a dir, no tots els nens aprenen de la mateixa manera i utilitzan "flipped classroom"
es mostren noves tècniques per ensenyar. A més a més, a l'aula el que es fa es pràctic, dinàmic, en grup, les hores de classe són utilitzades per debatre dubtes i opinions i fer l'hora més entretinguda i pràctica.

Com tot mètode també té inconvenients, com podria ser disposar de suficients béns econòmics per poder pagar una tablet, ordenador o qualsevol aparell electrònic. Si no es fa adequadament pot suposar un inconvenient, ja que si els alumnes no fan la seva part a casa es perd el doble de temps perqué el professor te que explicar dues vegades la matèria. També hi ha un sector en contra que diu que sense la explicació del mestre (tal com s´ha fet sempre) és fonamental ja que el docent és la persona especialitzada en la matèria i resoldre dubtes al moment en que s'esta treballant la teoria, és més fàcil que resoldre totes les preguntes al dia següent.

Reflexió: Nosaltres, personalment, som partidaris de la "flipped classroom" ja que és una manera nova de treballar a l'escola i en la qual creiem que hi ha un aprenentatge més satisfactori i enrriquidor de cara als alumnes. Tot i això, no estem molt segurs de l'èxit total d'aquest mètode ja que en la majoria d'escoles i instituts encara es treballa amb el mètode tradicional.


No hay comentarios:

Publicar un comentario