martes, 24 de noviembre de 2015

"Flipped classroom"

La "flipped classroom" és una forma d'aprenentatge en el que els estudiants aprenen nous continguts amb la visualització de vídeos de contingut educatiu els quals normalment es realitzen a casa, per a desprès realitzar deures i comentar-ho a classe i resoldrel's amb l'ajuda del professor.

Pot ser un mètode molt positiu, ja que dòna autonomia al nen, veu com el professor li dona un vot de confiança i es sent responsable. Per altra banda, fomenta el desenvolupament de més tipus d'intel.ligència, és a dir, no tots els nens aprenen de la mateixa manera i utilitzan "flipped classroom"
es mostren noves tècniques per ensenyar. A més a més, a l'aula el que es fa es pràctic, dinàmic, en grup, les hores de classe són utilitzades per debatre dubtes i opinions i fer l'hora més entretinguda i pràctica.

Com tot mètode també té inconvenients, com podria ser disposar de suficients béns econòmics per poder pagar una tablet, ordenador o qualsevol aparell electrònic. Si no es fa adequadament pot suposar un inconvenient, ja que si els alumnes no fan la seva part a casa es perd el doble de temps perqué el professor te que explicar dues vegades la matèria. També hi ha un sector en contra que diu que sense la explicació del mestre (tal com s´ha fet sempre) és fonamental ja que el docent és la persona especialitzada en la matèria i resoldre dubtes al moment en que s'esta treballant la teoria, és més fàcil que resoldre totes les preguntes al dia següent.

Reflexió: Nosaltres, personalment, som partidaris de la "flipped classroom" ja que és una manera nova de treballar a l'escola i en la qual creiem que hi ha un aprenentatge més satisfactori i enrriquidor de cara als alumnes. Tot i això, no estem molt segurs de l'èxit total d'aquest mètode ja que en la majoria d'escoles i instituts encara es treballa amb el mètode tradicional.


lunes, 23 de noviembre de 2015

La seguretat a Internet

En el món en el que vivim, la tecnologia té un paper fonamental. Moltes persones tenen a l'abast seu algun dispositiu per poder accedir a la xarxa des d'on vulguin.

Segons el tipus d'ús que facis de la xarxa, hi ha dues conductes. Per una banda, trobem la conducta addictiva que és aquella que provoca que la gent estigui enganxada tota l'estona a les noves tecnologies. D'altra banda, trobem la conducta disfuncional que provoca un mal ús dels aparells electrònics.
Aquest mal ús dels aparells elctrònics s'anomena ciberassetjament (també conegut com a "cyberbullying"). El ciberassetjament és l'ús de xarxes socials, mitjans de comunicació, missatges o altres llocs de la xarxa per assetjar a una persona o bé, a un grup. Molts cops aquest fet comença  amb una simple rialla que poc a poc, és va convertint en una costum. A vegades, el ciberasstejament pot constituir un delicte penal. La majoria de casos d'aquest mal ús de la xarxa la provoquen els adolescents.

Quan pengem qualsevol cosa a Internet, hem de saber que pengem i que possiblement algunes persones es sentiran identificades amb allò, i per tant, provocar danys personals en aquella persona.
Com a futurs educadors, creiem que s'ha d'advertir als nens dels avantatges i inconvenients que tenen les tecnologies, i ensenyar-los com fer un bon ús d'aquestes noves eines ja que aporten una gran sèrie d'avantatges.
lunes, 9 de noviembre de 2015

Pràctica S7- Mobile Learning i apps educatives

Mapa conceptual:

Progrés →→→ Tecnologia→→→Ordenadors i tabletes
                                                ↓                                  
Millora en l’educació → Recerca d’informació
                                                                         → Més recursos interactius
                                                                         → Educació Multimodal
                                                                         → Noves formes d’ensenyar
                                                   ↓
Telèfons mòbils → Creadors de relacions
                                                                       → Eina de treball
                                                                       → Poden ser molt útils a l’aula
                                                   ↓
Utilitat a l’aula  →Agilitzar hores pràctiques i treballs a classe
                                                                      → Infinitat d’exercicis i explicacions
                                                                      → Estar informat i actualitzat gràcies a xarxes socials
                                                                      → Facilitat per a estudiar gràcies a aplicacions mòbils
                                                    ↓
Com explotar-ho?  → Utilitzar a l’aula ordenadors , tauletes, mòbils
                                                                      → Lectura de noticies i articles interactius
                                                                      → Aules modernes i adaptades al canvi tecnològic
                                                                      → Formació correcta dels professionals de l’educació
                                                                      → Introduint les noves tecnologies al dia a dia dels nens

Reflexió: els avenços tecnològics han permès que l'educació canviï en quant a modernitat i rapidesa. En moltes escoles, podem trobar objectes tecnològics que permeten treballar alumnes i professors amb molta més comoditat. Tot i això, creiem que els dispositius mòbils estan treien un gran protagonisme a les altres eines de treball i probablement, el millor seria el mateix paper a totes les formes de treball. 
És cert que en el tipus de societat en la que vivim, molts alumnes fan un mal ús dels aparells electrònics dins dels centres escolars ja que els utilitzen per distreurers a ells mateixos. Si se'n fes un ús adeqüat, creièm que seria una gran eina per treballar.


Pràctica S4- Story telling

La faula de la gavina i la moixarra (Vídeo)
Nosaltres hem creat una faula orientada a ensenyar uns valors als nens. En primer lloc, volem que els infants entenguin la importancia de treballar en equip i que amb l'ajuda als companys és més fàcil trobar la solució. En segon lloc, volem fomentar el respecte pel medi ambient concretament en aquesta faula el medi aqüàtic, per poder aconseguir el correcte desenvolupament de la natura.

Pràctica S4- Story telling

La faula de la gavina i la moixarra (Imatges)
Pràctica S3- Identitat digital

Pau Monclús:

1-      Facebook
2-      Twitter
3-      Soundcloud
4-      Federació Catalana de Futbol
5-      Federació Catalana de Futbol

Antoni Cid:

1-      My Best Play
2-      Federació Catalana de Futbol
3-      U.D. Montserratina
4-      IX Fira Literària Joan Cid i Mulet
5-      Facebook


Reflexió: es convenient que ensenyéssim als nens a utilitzar Internet i les xarxes socials. Primerament per protegir-los de possibles desconeguts que es vulguin aprofitar. En segon lloc, perquè en un futur poden arrepentir-se de coses que han fet i penjat a Internet i per últim, perquè Internet es un niu d’informació i els hem d’ensenyar a cercar-la. Ells ho veuen com un entreteniment i com una altra manera de viure, però algú amb un altre punt de vista de la vida, ha d’ensenyar-los-hi el perillós que pot ser a vegades. 

lunes, 28 de septiembre de 2015

"Els 10 manaments del docent del segle XXI"

Aquesta tasca ens ha resultat entretinguda ja que treballàvem amb un programa nou per a nosaltres. Pel que fa als "manaments", ens em basat en totes aquelles coses que crèiem que es poden millorar dels nostres professors.